Algemene voorwaarden

§ 1 Algemene bepalingen

1.1 De online shop is te bereiken op https://www.watchmark.be/de/ en wordt geëxploiteerd door Ampliton Specjalistyczne Gabinety Protetyki Słuchu Grzegorz Dubrowski, ul. II Armii Wojska Polskiego 32, Witoszyn, 68 - 131 Wymiarki, NIP 924 133 98 68, REGON 080290725, e-mail info@ampliton.pl.

1.2 De winkel Watchmark doet aan detailhandelverkoop via internet. Bestellingen worden geaccepteerd via de website https://www.watchmark.be/de/.

1.3 De klant heeft het recht en de plicht om de online shop in overeenstemming met zijn doel te gebruiken. Illegale inhoud is verboden.

1.4 De in de voorschriften gebruikte definities hebben betrekking op:

(a) De online shop die wordt beheerd door Ampliton Grzegorze Dubrowski, hierna te noemen de "Shop" - Watchmark- het accepteren van bestellingen op https://www.watchmark.be/de/.

(b) Klant - een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een organisatorische eenheid die gebruik maakt van de Online Shop en, in het bijzonder, aankopen doet.

(c) Reglement - het onderstaande reglement waarin de regels voor het winkelen in de Shop zijn vastgelegd.

d) Product, hierna te noemen "artikel" - een roerend goed dat in de Online Shop verkrijgbaar is en dat het voorwerp uitmaakt van een koopovereenkomst tussen de Klant en de Online Shop.

§ 2 Diensten van de Winkel

2.1 De Online Shop biedt de volgende diensten aan

(a) het mogelijk maken van de aankoop van producten uit het assortiment van de Winkel via het bestelformulier.

(b) het beheer van een klantenaccount in de Shop - een contract voor onbepaalde tijd.

(c) het bieden van de mogelijkheid aan klanten om hun mening te geven over de producten in de Shop.

(d) het verstrekken van bedrijfs- en marketinginformatie in elektronische vorm - nieuwsbrieven.

2.2 De klant kan zich te allen tijde zonder opgaaf van redenen en zonder betaling van kosten uit het contract voor de beschikbaarstelling van een klantenaccount terugtrekken door een e-mail te sturen naar info@ampliton.pl of schriftelijk naar AMPLITON Grzegorz Dubrowski, ul. II Armii Wojska Polskiego 32, Witoszyn, 68-131 Wymiarki met het verzoek het klantenaccount te verwijderen, onder vermelding van het e-mailadres dat op dat moment in de winkel geregistreerd staat.

§ 3 Gebruiksvoorwaarden

3.1 De klant kan een individuele account aanmaken door het registratieformulier in te vullen en de volgende gegevens te verstrekken: Voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mail.

3.2 De klant kan de shop gebruiken zonder een account aan te maken. De klant die geen geregistreerde account heeft, moet de informatie die nodig is voor de levering van de bestelde producten op het bestelformulier invullen.

3.3 De informatie die beschikbaar is op de website van de Shop vormt een uitnodiging om een contract af te sluiten.

3.4 De prijzen van de Producten vermeld op de Website in Poolse zloty zijn bruto prijzen inclusief BTW

3.5 Verzendkosten worden toegevoegd aan de prijs van de Producten, waarvan de hoogte afhankelijk is van de gekozen leveringsoptie en betaalmethode. De prijs vermeld op de Website op het moment van de bestelling is bindend en definitief voor de Klant. De prijs van de bestelde Producten kan niet worden gewijzigd nadat de bestelling is geplaatst.

3.6 Bestellingen worden geleverd door de vervoerder gekozen door de klant.

3.7 De kosten worden aangegeven tijdens het bestelproces en zijn afhankelijk van de waarde van de bestelling, het gewicht en de omvang van de zending voordat de bestelling wordt bevestigd.

§ 4 Aankopen in de winkel

4.1 Bestellingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden geplaatst.

4.2 Om een bestelling te plaatsen, moet u het geselecteerde product toevoegen aan uw winkelwagen, vervolgens de leveringsmethode en betaalmethode selecteren en uw bestelling bevestigen.

4.3 Er wordt een orderbevestiging naar je e-mailadres gestuurd.

4.4 Het plaatsen van een bestelling door de klant betekent de indiening van een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst voor de aankoop van het bestelde product.

§ 5 Betalingsvoorwaarden en -termijnen

5.1 De koper dient de totale prijs + verzendkosten van het gekochte product uiterlijk 72 uur na de datum van de bestelling te betalen.

5.2 Betaling geschiedt door middel van de door de Beheerder geaccepteerde en aangeboden betaalmiddelen:

a) Betaling bij levering - de betaling wordt gedaan aan de koerier bij ontvangst van de zending door de koerier,

b) elektronische betaling via PayPal.

§ 6 Klachten

1. Over elk product dat in de winkel is gekocht, kan binnen 24 maanden na ontvangst een klacht worden ingediend.

2. Om een product te reclameren, vult u het formulier in dat beschikbaar is op deze site https://www.watchmark.be/nl/klachten. 

3. Vul het in:

- Het e-mailadres dat bij uw bestelling is opgegeven.

- Voeg een foto of video toe die het probleem laat zien.

- Beschrijf in het berichtveld het probleem, schrijf wat je wilt (ruilen of terugbetaling) en vermeld je rekeningnummer voor een eventuele terugbetaling.

3. Zodra je het formulier hebt ingevuld, ontvang je een bericht waarin staat dat we je een nummer hebben gegeven voor je klacht.

4. Uw klacht wordt binnen 30 dagen na ontvangst in behandeling genomen.

§ 7 Terugzenden van goederen

1. De klant heeft het recht om dit contract zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen te herroepen.

2. De tweede herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de datum van ontvangst van de goederen door de klant.

3. De klant informeert de winkel over zijn/haar herroeping door het herroepingsformulier in te vullen. Zodra het herroepingsformulier is geregistreerd, ontvangt de klant op het opgegeven e-mailadres een bevestiging van de kennisgeving en het kennisgevingsnummer. Voor de naleving van de herroepingstermijn is het voldoende dat de klant de informatie met betrekking tot de uitoefening van zijn herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

4. de herroeping moet worden gericht aan Watchmark CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100 Leszno. De zending moet vergezeld gaan van de gekochte goederen zonder gebreken, het per post ontvangen verzoeknummer en het aankoopbewijs.

5. De terugbetaling vindt plaats via dezelfde online betaalmethode of via bankoverschrijving binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen die naar de winkel zijn teruggestuurd.

6. De consument is verantwoordelijk voor elke waardevermindering van de goederen die voortvloeit uit het gebruik ervan en die verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

§ 8 Gegevensbescherming

8.1 De toestemming van de Klant voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet van 29 augustus 1997 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Staatsblad 2002, nr. 101, punt 926, zoals gewijzigd) is vrijwillig, maar het ontbreken van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens verhindert het sluiten van het contract en de uitvoering van de bestelling

8.2 De Klant kan zijn toestemming geven voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 29 augustus 1997 (d.w.z. 2002 Recueil des lois No. 101, item 926, zoals gewijzigd) en voor de overdracht van deze gegevens aan derden voor de levering van reclamemateriaal en informatie over promotie- en marketingevenementen en voor de exploitatie van de online shop

8.3 De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Ampliton Grzegorz Dubrowski, ul. II Armii Wojska Polskiego 32, Witoszyn, 68 - 131 Wymiarki, NIP 924 133 98 68, REGON 080290725

§ 9 Slotbepalingen

9.1 Met betrekking tot zaken die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, gelden de algemeen toepasselijke bepalingen van het Poolse recht, in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek en de bepalingen van de Wet inzake consumentenrechten van 30 mei 2014 (Staatsblad van 2014, punt 827)

9.2 De ondernemer zal de zaken vrij van gebreken leveren

9.3 Ondernemer is niet aansprakelijk voor een verkeerde voorstelling van zaken door de klant

9.4 Ondernemer behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden zonder opgaaf van redenen te wijzigen. Gebruikers zullen van dergelijke wijzigingen op de hoogte worden gesteld

9.5 Het Reglement treedt in werking op 1 juli 2016.

close Winkelwagen
close Winkelwagen

Nieuw account registreren