Substitutie van goederen

1. De klant heeft het recht om de goederen binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te ruilen.

2. De tweede omruilperiode eindigt 14 dagen na de dag die volgt op de dag waarop de klant het artikel heeft ontvangen.

3. Ten derde stelt de klant de winkel op de hoogte van zijn/haar wens om de goederen te ruilen door het formulier in te vullen. Na registratie van het ruilformulier ontvangt de klant een verzendbevestiging met het aanvraagnummer op het opgegeven e-mailadres. Om de omruiltermijn in acht te nemen, is het voldoende dat de klant ons vóór het verstrijken van de omruiltermijn laat weten dat hij gebruik wil maken van zijn recht op omruiling.

4. Retourzendingen moeten worden verzonden naar Schlossplatz 2, 086 48 Bad Brambach, Duitsland. De levering moet vergezeld gaan van de gekochte goederen zonder gebreken, het per post ontvangen aanvraagnummer en het aankoopbewijs

5. De omruiling gebeurt onverwijld, maar uiterlijk binnen 5 dagen na de levering van de goederen aan ons, als het product dat de klant wil omruilen beschikbaar is in de winkel. Als het product dat de klant wenst te ruilen niet beschikbaar is, wordt het onmiddellijk verzonden nadat het product is opgehaald.

6. De klant is aansprakelijk voor elke waardevermindering van het artikel die het gevolg is van een gebruik dat verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het artikel vast te stellen

close Winkelwagen
close Winkelwagen

Nieuw account registreren